Avfallstyp

Trädgårdsavfall

Växtavfall från vanlig skötsel av trädgårdar, parkanläggningar och kyrkogårdar. 
Exempelvis gräsklipp, löv, ogräs, fallfrukt, grenar och trädgårdsris.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0030 Trädgårdsavfall
Mt0930 ÅVC-F Trädgårdsavfall (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
  • Krukor, brätten, plastsäckar eller annan plast

  • Glas, metall eller papper

  • Jord, sten, stubbar och rotvältor

  • Stommar (av plast) och bindtråd (av plast eller metall) från t.ex. begravningskransar

  • Smittad växtlighet, t.ex. buxbom

  • Invasiva främmande arter

  • Annan ej önskvärd växtlighet så som t.ex. parkslide

Leveranskrav

Grenar och stammar får vara max 0,6 m i diameter och 4,5 m långa.
Se Trädgårdsavfall till sortering vid material med större mått.

Pris

Se aktuell prislista

Vad händer sen?
Kompostering eller förbränning

Trädgårdsavfallet transporteras till någon av Sysavs avfallsanläggningar. Materialet tas sedan till kompostering eller energiåtervinning. Färdig kompost säljs i lösvikt på flera av våra avfallsanläggningar. Komposten som produceras är kvalitetscertifierad och ingår i den plantjord som säljs på alla Sysavs återvinningscentraler.