Slurry av matavfall

På Sysavs förbehandlingsanläggning i Malmö tar vi emot matavfall där matavfallet bearbetas till en pumpbar slurry, vilket är anläggningens slutprodukt. Slurryn behandlas sen i en biogasanläggning för produktion av biogas och biogödsel.

Den pumpbara slurryn skickas till olika biogasanläggningar och behandlas i flera steg för att bli biogas och biogödsel. I biogasanläggningens syrefria miljö bryts kolhydrater, proteiner och fetter ner i flera steg av bakterier, bland annat metanproducerande mikroorganismer. En metanrik biogas tas tillvara, liksom en flytande biogödsel där näringsämnen från matavfallet finns kvar.

Kontaktperson