Avfallstyp

Trä, impregnerat inklusive slipers

Impregnerat trä klassas oftast som farligt avfall. Därmed gäller de regler och begränsningar i avfallsförordningen som avser hantering och transport av farligt avfall.

Exempel på avfall som tillhör denna fraktion är slipers, telefonstolpar och tryckimpregnerat virke.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0020 Trä, impregnerat inkl slipers
Mt0920 ÅVC-F Trä, impregnerat inkl slipers (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
  • Kraftiga metallbeslag/metallfästen. Kontakta kundservice om du har tryckimpregnerat trä med kraftiga beslag eller fästen i metall.
  • Annat avfall.
Leveranskrav

Impregnerat trä levereras separerat från annat trä samt övriga avfall. Om impregnerat trä förekommer blandat med annat avfall ska Sysav kundservice kontaktas innan leverans.

Tänk på

Eftersom impregnerat trä klassas som farligt avfall ska adress meddelas innan leverans. Kontakta kundservice för mer information.

Pris

Se aktuell prislista

Vad händer sen?
Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk.