Avfallstyp

Livsmedelsavfall utan förpackning

Oförpackat livsmedel i container.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0755 Livsmedelsavfall utan förpackning

Får ej innehålla
  • Förpackningar

  • Produkter med jäsningsmedel

  • Sand, grus, sten eller jord

  • Slakteriavfall

  • Annat avfall

Leveranskrav

Innan nytt flöde av livsmedelsavfall körs in första gången måste Sysavs kundservice kontaktas. Detta för att säkerställa kvalitet och mottagningsmöjligheter. Monofraktioner av livsmedel måsta alltid stämmas av med Sysavs kundservice innan leverans.

Animaliska biprodukter tas endast emot från kategori 3, handelsdokument ska medfölja leveransen. För information om animaliska biprodukter och handelsdokument, se Jordbruksverkets hemsida.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice.

Vad händer sen?
Förbehandling av matavfall

Sysav tar emot och förbehandlar livsmedelsavfall till en slurry, som sedan omvandlas till biogödsel och biogas i en biogasanläggning.