Skydd för visselblåsare

Du kan visselblåsa om missförhållanden på Sysav. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Det ska finnas konkreta misstankar bakom anmälan och goda skäl att anta att innehållet i anmälan är sant. Det ska även ha skett i ett arbetsrelaterat sammanhang.

I första hand ska du vända dig till din chef, facklig representant eller skyddsombud om du har uppmärksammat ett missförhållande eller att något inte går rätt till i verksamheten. I en situation när du uppfattar det som otryggt eller olämpligt att vända dig till någon av dessa, kan du i stället använda visselblåsarfunktionen.

För att göra en anmälan börjar du med att gå till visselblåsartjänsten Trumpet, som nås via denna länk.

Du kan välja att anmäla via ett webbformulär, telefonsamtal, brev eller ett fysiskt besök. Ärendena i Trumpet handläggs av en extern mottagningsfunktion, advokatbyrån Moll Wendén AB. Den som anmäler kan välja att vara öppen med sin identitet eller anonym. Detta väljer anmälaren själv vid anmälningstillfället. Anmälaren är öppen med sin identitet alternativt anonym både gentemot Moll Wendén AB och Sysav. Det går t.ex. inte att vara öppen mot Moll Wendén AB och anonym mot Sysav. Mer information kring hur det går till att anmäla får du genom att klicka på länken ovan. Via länken når du även en lista med vanliga frågor.

Visselblåsarfunktionen på Sysav

Visselblåsarfunktionen på Sysav ligger under HR-avdelningens ansvar. Funktionen består av en extern mottagningsfunktion, advokatbyrån Moll Wendén AB, som upphandlats av Malmö Stad samt en intern mottagningsfunktion som består av tre personer anställda på Sysav, vilka har krav på sig att vara oberoende och självständiga i sina roller.