Avfallstyp

Smittförande avfall

Smittförande avfall är avfall som är eller bedöms kunna vara förorenat med organiskt material från vård, undersökning eller vissa riskklassade mikroorganismer. Avfall med skärande/stickande egenskaper som har varit i kontakt med kroppsvätskor räknas också hit, till exempel använda nålar, kanyler, lancetter, knivblad samt skalpeller som inte behandlats så att de smittförande egenskaperna upphört. Smittförande avfall klassas som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Lämnas till

Leveranskrav

Typgodkänd förpackning ska vara märkt med:

  • UN-nummer, text och etiketter enligt ADR-S och SOSFS 2005:26

  • Uppgift om avlämnare

Smittförande skärande/stickande avfall ska dessutom förpackas i behållare i hårdplast som skyddar mot skär- och stickskador.

Läs mer om Sysavs mottagning av kliniskt avfall.

Pris

Se aktuell prislista

Tips

Vi erbjuder typgodkända emballage i olika storlekar för ditt avfall.

Vad händer sen?
Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk.