Avfallstyp

Tegel

Tegelmassor från rivning av byggnader och konstruktioner.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0073 Tegel
Mt0972 ÅVC-F Inert material (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
  • Förorenat tegel
  • Annat avfall
Pris

Se aktuell prislista

Tips

Efterfrågan på begagnat byggmaterial ökar. Tegel och takpannor är några exempel på byggnadsmaterial som kan användas på nytt istället för att bli avfall. Se Malmö Återbyggdepå.

Vad händer sen?
Materialåtervinning jord, sten, tegel och betong

Materialet krossas och siktas och återanvänds som fyllnadsmaterial för till exempel vägbyggen eller som konstruktionsmaterial. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas deponeras.