Avfallstyp

Sekretesspapper

Papper med uppgifter som inte får spridas hante­ras slutet från sin ursprungsplats fram till förbränning. Exempel på sekretesspapper kan vara arkivmaterial, patientjournaler eller andra sekretessbelagda handlingar. Pärmar och mappar behöver inte sorteras bort.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0334 Sekretesspapper
Mt0335 Sekretesspapper, omlastat

Leveranskrav

Den separata inmatningen förutsätter att avfallet är packat på EU-pall med måtten 80x120 cm samt krav på maxhöjd (110 cm) och maxtyngd (250 kg). Sysavs Protectoremballage är anpassat efter dessa mått.

Det är också möjligt att lämna avfall förpackat i exempelvis säckar eller flyttkartonger. Då lastas säckarna eller kartongerna över till Protectors ytteremballage.

Tänk på

Över 50 kg: Tid måste bokas innan inleverans till Sysavs Protectormottagning, kontakta kundservice.

Max 50 kilo: Kan lämnas direkt till anläggningen för djurkremering för omlastning, helgfria vardagar 08:00-12:00.

Pris

Se aktuell prislista

Vad händer sen?
Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk.