Avfallstyp

Elavfall

Med elavfall avses avfall med sladd, batteri eller solceller, inklusive alla komponenter som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Elavfall kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön. Det är därför viktigt att dessa tas omhand på ett korrekt sätt.
Exempelvis dammsugare, mikrovågsugn, eldrivna verktyg, datorer, telefoner, ljusarmaturer och kretskort.

Lämnas till

Får ej innehålla
  • Elavfall som innehåller radioaktiva ämnen - dessa ska lämnas till återförsäljare

  • Vitvaror

  • Kyl/frys

  • Bildskärmar

  • Lysrör och ljuskällor

  • Lösa batterier

  • Andra avfall

Leveranskrav

Om elektronikavfall med och utan producentansvar är blandade, klassas allt som elektronikavfall utan producentansvar.

Allt elektronikavfall ska vara helt och rent när det lämnas till Sysav. Det som är förorenat, isärplockat, svåridentifierbart eller i lösa delar kräver särskild hantering, vilket Sysav tar betalt för.

Tänk på

Har du stor mängd elavfall eller elavfall som innehåller oljor eller andra vätskor – kontakta Sysavs kundservice innan leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Elavfall ska enligt gällande lagstiftning förvaras väderskyddat t.ex. under tak.

Pris

Se aktuell prislista.

Tips

Vill ditt företag få elavfall hämtat? Kontakta Sysavs kundservice för kostnadsförslag.

Vad händer sen?
Materialåtervinning elektronik

El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns också många giftiga ämnen i el-avfall, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Genom att sortera ut elektronikavfall från övrigt avfall och lämna det till godkänd mottagare, kan dessa farliga ämnen tas om hand på rätt sätt.