Avfallstyp

Pumpbart livsmedelsavfall

Pumpbart, finfördelat livsmedelsavfall i tankbil.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0754 Pumpbart livsmedelsavfall

Får ej innehålla
  • Jäsningsmedel
  • Kemikalier
  • Föroreningar t.ex plast, glas, metall, sand, grus, sten eller jord
Leveranskrav

Innan livsmedelsavfallet körs in första gången måste Sysavs kundservice kontaktas. Detta för att säkerställa kvalitet och mottagningsmöjligheter.

Vid leverans av pumpbart livsmedelsavfall, ska alltid följesedel med information om avfallets innehåll samt uppskattad mängd medfölja.

Animaliska biprodukter tas endast emot från kategori 3, handelsdokument ska medfölja leveransen. För information om animaliska biprodukter och handelsdokument, se Jordbruksverkets hemsida.

Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?
Förbehandling av matavfall

Sysav tar emot och förbehandlar livsmedelsavfall till en slurry, som sedan omvandlas till biogödsel och biogas i en biogasanläggning.