Företag & Organisationer

Vill du boka ett studiebesök eller en miljö- och hållbarhetsutbildning för ditt företag eller organisation? Sysav ger er kunskap och färdigheter om Agenda 2030, hållbar avfallshantering och cirkulär ekonomi.

Vi kan också anpassa besöken och utbildningarna efter era behov och kommer gärna ut till ert företag för inspirationsföreläsning eller workshop.

Kom på studiebesök!

Ett studiebesök omfattar ett föredrag om vår verksamhet, avfall kopplat till miljö och hållbar utveckling samt en guidad tur på någon av våra anläggningar. 

Boka studiebesök

Utbildning

Läs mer om vad de olika utbildningarna innehåller.

Vill du boka talare eller moderator till din konferens?

Du vet väl om att vi också modererar, gästföreläser och håller i workshops? Kontakta oss för att få veta mer!

Kontaktperson