Avfallstyp

Vitvaror

Vitvaror kan innehålla ämnen som är skadliga för människor och miljön så som kvicksilver, kadmium och bly. Det är därför viktigt att de tas omhand på ett korrekt sätt.
Exempel på vitvaror: spisar, spisfläktar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar.

Lämnas till

Får ej innehålla
  • Förpackningar

  • Andra avfall

Leveranskrav

Allt elavfall ska vara helt och rent när det lämnas till Sysav. Det som är förorenat, isärplockat, svåridentifierbart eller i lösa delar kräver särskild hantering, vilket Sysav tar betalt för.

Tänk på

Har du stor mängd elavfall eller elavfall som innehåller oljor eller andra vätskor – kontakta kundservice före leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Pris

Se aktuell prislista.

Tips

Vill ditt företag få elavfall hämtat? Kontakta Sysavs kundservice för kostnadsförslag.

Vad händer sen?
Materialåtervinning elektronik

El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns också många giftiga ämnen i el-avfall, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Genom att sortera ut elektronikavfall från övrigt avfall och lämna det till godkänd mottagare, kan dessa farliga ämnen tas om hand på rätt sätt.