Innovation

Sysav jobbar ständigt med att understödja forskning, utveckla nya metoder och projekt.  Många idéer och projekt fångas och utförs i samverkan med Sysavs egen verksamhet, andra sker tillsammans med externa parter.

CCS - Carbon Capture and Storage

Sysav siktar på att vara klimatpositivt till 2030. Vi undersöker möjligheterna att införa CCS - avskilja koldioxid och lagra den under jord. Då kan vi fånga upp mer koldioxid än vi släpper ut. 

Klimat & energi

Läs mer om våra fokusområden

Sysavstipendiet

Varje år delar Sysav ut stipendier på upp till 50 000 kr för uppsatser inom området avfall- och resurshantering.

Stipendier och examensarbete

Examensarbete och uppdrag på Sysav

Är du intresserad av avfall och miljö och är i slutet av din utbildning? Ta chansen att lära känna Sysav genom att göra ditt examensarbete hos oss! 

Stipendier och examensarbete