Avfallstyp

Trä, målat/limmat

Ytbehandlat, laminerat, målat och omålat trävirke. Exempelvis golvbrädor, formvirke, läkt, spånskiva, plywood, dörrar och fönsterbågar utan glas.

Spik, gångjärn och beslag behöver inte tas bort då dessa sorteras ut vid flisningen.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0021 Trä, målat/limmat
Mt0921 ÅVC-F Trä, målat/limmat (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
  • Golvlaminat
  • Impregnerat trä
  • Kabeltrummor
  • Trädstammar, grenar och ved
  • Lådor kontaminerade med fruktsaft eller som innehåller annat material än trä
  • Trä som blivit angripit av husbock eller smittat med hussvamp
  • Farligt avfall
  • Annat avfall
Pris

Se aktuell prislista

Vad händer sen?
Flisning till bränsleflis

Utsorterat trä bearbetas för att kunna användas som bränsle. På avfallsanläggningarna lagras och flisas träet, som sedan kan användas i biobränslepannor. Rent, omålat trä kan eldas i princip i alla biobränslepannor, medan användningen av målat trä är mer begränsad.