Kliniskt avfall

Vi hämtar ditt kliniska avfall - regelbundet eller vid enstaka tillfällen

Vissa typer av avfall måste hanteras extra varsamt, till exempel sjukvårdens stickande, skärande och smittförande avfall, men även avfall från mindre verksamheter som apotek, skolor, skönhetssalonger och tattoo/piercing studios m.fl. Tjänsten Sysav Protector garanterar ett säkert omhändertagande av dessa avfall.

Avfallet måste alltid förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S-regler. Transporterna får bara utföras med ADR-utrustade bilar och ADR-S-utbildade chaufförer. Sysav Industri har godkända förpackningar, bilar och utbildade chaufförer som gör transporten säker.

Sysav hämtar ditt kliniska avfall

Du kan välja mellan:

  • beställa hämtning vid enstaka tillfällen, så kallad budningshämtning
  • regelbunden hämtning, genom abonnemang.
    I abonnemanget ingår emballage och en timmes transporttid. Behandlingsavgift tillkommer.

Mindre mängder, upp till 8 pallplatser, hämtar vi med lätt lastbil. Stora mängder hämtar vi med skåpbil som kan ta 32 pallar/kolli.

Hantering 

Hanteringen ser olika ut beroende på den mängd avfall kunden vill lämna in. Kunder med mindre mängder avfall, till exempel tandläkare, laboratorier, mindre vårdinrättningar och veterinärer får samma möjlighet till säker hantering som kunder med större mängder som exempelvis sjukhus.

Under 50 kg

Du kan själv ombesörja transporten, men tänk på att följa ADR-S regler gällande emballage och transport.

Små mängder (upp till 50 kg) lämnas på Sysavs Djurkremering måndag-fredag 8.00-12.00. Betalning kan ske kontant, med kontokort eller genom fakturering, om du är kreditprövad kund.

Över 50 kilo

För mängder över 50 kilo måste en tidsbokning göras. Kontakta Sysav på nummer 040-635 18 00 för att boka tid. Tänk på att vara ute i god tid för att vara säker på att Sysav kan ta emot avfallet. För snabbare och billigare hantering leverera på EUR-pall. Maxvikt är 250 kilo per kolli, maxhöjd 1,1 meter inklusive pall.

Avfallet lämnas till Protectormottagningen vid kraftvärmeverket. För att lämna avfall på Sysav krävs det att ni finns upplagda som kunder i vårt system, antingen som betalkortskund eller som fakturakund.