Avfallstyp

Litiumbatterier

Handhållna litiumjonbatterier ska sorteras ut från övriga batterier och lämnas in separat.

Lämnas till

Får ej innehålla
  • Knappcellsbatterier och andra små litiumbatterier (sorteras som småbatterier)

  • Andra typer av batterier

  • Elavfall eller andra typer av avfall

Leveranskrav

Batterierna ska vara hela och rena när de lämnas till Sysav. Har du batterier som är förorenade, sönderdelade eller svåridentifierbara, kontakta Sysavs kundservice innan avlämning.

Tänk på

Batterier klassas ofta som farligt gods.

Har du stora mängder batterier – kontakta kundservice före leverans till Sysav för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se. 

Tips

Vill ditt företag få batterier hämtade? Kontakta Sysavs kundservice på 040-635 18 00 för kostnadsförslag.

Vad händer sen?
Återvinning av litiumbatterier

Batterier transporteras till en anläggning där de sorteras efter det kemiska innehållet. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Exempel på ämnen som återvinns ur batterier är kadmium och nickel men även metallhöljet runt batterierna återvinns. Kvicksilver som finns i en del batterier håller på att fasas ut och går till slutförvaring.