Avfallstyp

Övrigt sekretessavfall

Sådant avfall som ska hanteras med sekretess (via ett slutet system) men som består av andra material än papper. Exempel på detta kan vara beslagtaget gods, felmärkta- eller utgångna produkter, disketter eller CD-skivor.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0336 Specialavfall Protector
Mt0337 Specialavfall Protector , omlastat

Leveranskrav

Den separata inmatningen förutsätter att avfallet är packat på EU-pall med måtten 80x120 cm samt krav på maxhöjd (110 cm) och maxtyngd (250 kg). Sysavs Protectoremballage är anpassat efter dessa mått.

Det är också möjligt att lämna avfall förpackat i exempelvis säckar eller flyttkartonger. Då lastas säckarna eller kartongerna över till Protectors ytteremballage.

Tänk på

Över 50 kg: Tid måste bokas innan inleverans till Sysavs Protectormottagning, kontakta kundservice.

Max 50 kilo: Kan lämnas direkt till anläggningen för djurkremering för omlastning, helgfria vardagar 08:00-12:00.

Pris

Se aktuell prislista

Vad händer sen?
Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk.