Avfallstyp

Kyl/frys

Kylskåp och frysar kan innehålla farliga ämnen, t.ex. freon. Det är därför viktigt att de lämnas till återvinning.

Lämnas till

Får ej innehålla
  • Förpackningar

  • Andra avfall

Leveranskrav

Allt elavfall ska vara helt och rent när det lämnas till Sysav. Det som är förorenat, isärplockat, svåridentifierbart eller i lösa delar kräver särskild hantering, vilket Sysav tar betalt för.

Tänk på

Har du stor mängd elavfall - kontakta Sysavs kundservice före leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Större industrikylar och liknande större kyl- och frysutrustning kan kräva extra hantering. Kontakta Sysavs kundservice innan leverans för mottagningsmöjligheter och aktuellt pris.

Pris

Se aktuell prislista.

Tips

Vill ditt företag få elavfall hämtat? Kontakta Sysavs kundservice för kostnadsförslag.

Vad händer sen?
Materialåtervinning elektronik

El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns också många giftiga ämnen i el-avfall, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Genom att sortera ut elektronikavfall från övrigt avfall och lämna det till godkänd mottagare, kan dessa farliga ämnen tas om hand på rätt sätt.