Avfallstyp

Gips

Gips som sorterats ut från övrigt avfall.
Exempelvis målade och omålade gipsskivor med eller utan tapet, gipsgjutningar och gipsmodeller.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0016 Gips
Mt0916 ÅVC-F Gips (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
  • Reglar

  • Gips som sitter ihop med kakel

  • Plastsäckar

  • Andra avfall

Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?
Materialåtervinning gips

Det insamlade gipsavfallet mals ner till ett pulver. Pulvret skickas sedan till gipstillverkare vilka kan använda det vid tillverkning av bl a nya gipsskivor.