Avfallstyp

Plaströr PVC

Rör tillverkade av polyvinylklorid (PVC).

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0611 Plaströr PVC

Får ej innehålla
  • Andra PVC-produkter än rör
  • Mjukplast
  • Kompositmaterial
  • PEX-rör
  • Farligt avfall
  • Fiberkabel och fiberdukter
  • Isoleringsmaterial
  • Trädgårdsslangar
  • Andra avfall
Tänk på

Plaströr PVC måste föranmälas inför varje leverans. Föranmälan görs till Sysavs kundservice.

Pris

För aktuellt pris kontakta Sysavs kundservice på 040-635 18 00.