Avfallstyp

GMM (genetiskt modifierade mikroorganismer)

GMM, Genetiskt modifierade mikroorganismer, är mikroorganismer vars genetiska material har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombination.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0341 Genmodifierat avfall, GMM

Leveranskrav

Sysav kan endast ta endast emot GMM-avfall från F- och L- verksamheter. Vi kan ta emot maximalt 55x30 liter per dag.

Vad händer sen?
Förbränning av kliniskt avfall och sekretess

Kliniskt avfall och sekretessavfall tas emot via särskild mottagningar vid vårt avfallskraftvärmeverk i Malmö. Avfallet förbränns sedan och energin i materialet tas tillvara i form av el och fjärrvärme.