Avfallstyp

Biogent avfall från jordbruk

Biogent avfall som kommer direkt från jordbruk och som behandlas genom förbränning med energiutvinning. Exempelvis skadat/oanvändbart hö, halm eller spannmål. Även vallskördsrester, otjänlig skörd och åkerrens.

Läs mer om avfall från jordbruk här.

Lämnas till

Får ej innehålla
  • Djurfoder och matpellets
  • Djurkadaver
  • Gödsel
  • Päls, ull
  • Torv
  • Avfall med fossilt innehåll, till exempel plast
  • Biogent avfall som inte kommer från jordbruk
Tänk på

Biogent avfall från jordbruk som ska tas om hand genom förbränning med energiutvinning ska alltid föraviseras till Sysavs kundservice minst en arbetsdag innan leverans. Chauffören som transporterar in avfallet till Sysav ska meddela sin ankomst till vågpersonalen.

Pris

För aktuellt pris kontakta Sysavs kundservice.

Vad händer sen?
Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk.