Avfallstyp

Bilbatterier

Startbatterier till bilar som innehåller bly och batterisyra ska sorteras ut från övriga batterier och lämnas in separat. 

Lämnas till

Får ej innehålla
  • Andra typer av batterier

  • Elavfall

  • Andra avfall

Leveranskrav

Batterierna ska vara hela och rena när de lämnas till Sysav. Har du batterier som är förorenade, sönderdelade eller svåridentifierbara, kontakta Sysavs kundservice innan avlämning.

Tänk på

Har du stor mängd batterier – kontakta Sysavs kundservice innan leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Pris

Se aktuell prislista.

Tips

Vill ditt företag få bilbatterier hämtade? Kontakta Sysavs kundservice för kostnadsförslag.

Vad händer sen?
Återvinning av blybatterier

Bilbatterier innehåller miljöfarliga ämnen som bly och frätande syra. Dessa skickas till en anläggning där de olika materialen separeras, syran renas och neutraliseras och blyet återvinns till ny råvara.