Gå till innehållet
 

Vattenbaserad färg

Färg- och lim som är vattenspädbara och inte är märkningspliktiga räknas som vattenbaserad färg. Sådan vattenbaserad färg räknas egentligen inte som farligt avfall men behöver ändå behandlas på särskilt sätt. Oftast utgörs denna behandling av någon typ av förbränning såsom förbränning med energiåtervinning.

Avfallsprodukt

Mt3381 Vattenbaserad färg

Får ej innehålla

Lösningsmedelsbaserad, brandfarlig eller annan märkningspliktig färg.

Leveranskrav

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Bränsleberedning

Avfallet tas emot för förbehandling genom bränsleberedning innan förbänning med energiåtervinning.

Vattenbaserad färg tillhör Färg- och limavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.