Gå till innehållet
 

Vattenbaserad färg

Färg- och lim som är vattenspädbara och inte är märkningspliktiga räknas som vattenbaserad färg. Vattenbaserad färg räknas egentligen inte som farligt avfall men behöver ändå behandlas på särskilt sätt. Oftast utgörs denna behandling av någon typ av förbränning såsom förbränning med energiåtervinning.

Avfallsprodukt

Mt-3381 Vattenbaserad färg

Får ej innehålla

Lösningsmedelsbaserad och brandfarlig färg samt även annan märkningspliktig färg får inte förekomma.

Vid osäkerhet kontakta kemist på avdelningen för Farligt avfall och Logistik.

Leveranskrav

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Pris

Kontakta kemist på avdelningen för Farligt avfall och Logistik.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall

Sysavs anläggning för farligt avfall ligger i Malmö.

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Bränsleberedning

Avfallet tas emot för förbehandling genom bränsleberedning innan förbänning med energiåtervinning.

Vattenbaserad färg tillhör Färg- och limavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.