Gå till innehållet
 

Utredningsavfall

Med utredningsavfall menas avfall som har en komplicerad sammansättning eller mått som är utöver anvisningarna för de vanligaste uppkomna avfallen. Sådant avfall kan behöva speciella förberedelser för att det ska kunna tas emot och behandlas.

Leveranskrav

Informera Sysavs avfallsutredare så mycket som möjligt om avfallet; materialtyp, sammansättning, konsistens, mått, mängd, hur avfallet är förpackat och vilken fordonstyp avfallet ska transporteras med. Det kan vara bra med en bild på avfallet och ibland kan det krävas analysresultat eller säkerhetsdatablad.

Vid beslut om mottagning ska avfallet föraviseras senast en arbetsdag innan avfallet kommer in till Sysav. Chauffören som därefter transporterar in avfallet till Sysav ska meddela sin ankomst till vågpersonalen.

Lämnas till

Kontakta kundservice

Detta avfall måste tas hand om på ett speciellt sätt. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med ditt avfall. 
Öppettider och kontaktuppgifter kundservice företag

Vad händer sen?

Avfallets innehåll avgör behandlingsmetoden

Först när avfallets innehåll är känt kan man avgöra hur avfallet ska behandlas för att tas omhand på bästa möjliga sätt.

Utredningsavfall tillhör Övriga avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.