Gå till innehållet
 

Större brännbart avfall

Större brännbart industriavfall har samma krav som fraktionen brännbart avfall med undantag för måtten.

Brännbart avfall ska enligt Avfallsförordningen sorteras ut från övrigt avfall samt förvaras och transporteras skiljt från övrigt avfall.

Avfallsprodukt

Mt-0018 Större brännbart

Tänk på...

Om det brännbara avfallet innehåller livsmedel ska det vägas in som Brännbart avfall med livsmedel.

Takpapp som innehåller PAH, polyaromatiska kolväten, kan vara farligt avfall. Kontakta kundservice för information.

Vissa avfallsleveranser tas enbart emot efter överenskommelse med kundservice:

 • Avfallsleveranser som innehåller enbart eller stora mängder av plast eller gummi, eller som innehåller PVC.
 • Avfallsleveranser som innehåller blött eller fryst avfall.
 • Dammande och/eller pulverformigt avfall.
 • Rullar av förpackningsmaterial.
   

Eventuella saneringskostnader står avfallsleverantören för.

Exempel

Mattor (kork, linoleum med mera), golvpapp, takpapp (PAH-fri), trämöbler, spånskivor och polyetenrör. 

Får ej innehålla

 • Rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk. Kontakta Kundservice för denna typ av avfall.
 • Dammande och/eller pulverformigt avfall. Kontakta Kundservice för denna typ av avfall.
 • Gips
 • Isolering (glas- eller mineralull)
 • Oljefat, plåtkärl och annat skrot
 • Annat icke nedbrytbart material (t ex betong, gips, sten) 
 • Elavfall
 • Matavfall
 • Kliniskt avfall
 • Flytande avfall
 • Explosiva och brandfarliga varor
 • Radioaktiva varor
 • Ammunition
 • Tryckkärl
 • Däck, med eller utan fälg
 • Lättantändliga lösningsmedel
 • Asbesthaltigt avfall och fasadbeklädnad utan asbest. Om leveransen av brännbart avfall innehåller asbesthaltigt avfall eller fasadbeklädnad utan asbest som t ex Minerit måste avfallet deponeras. Avfallskarakterisering krävs. Kontakta Kundservice för information.
 • Impregnerat trä. Om leveransen innehåller impregnerat trä klassas hela mängden som detta.
 • Övrigt farligt avfall

Tips

En del avfall som är brännbart går att materialåtervinna om det är tillräckligt rent och enhetligt till exempel: pappersavfall och plastavfall. 

Efterfrågan på begagnat byggnadsmaterial ökar. Fönsterbå­gar, dörrar och takstolar är några exempel på byggnadsmaterial som kan användas på nytt istället för att bli avfall. Se Malmö Återbyggdepå.

Leveranskrav

 • Behållare ska vara dropptorra och alla korkar och pluggar ska vara avtagna.
 • Balat material måste lösas upp.

Måttangivelser

Av tekniska och säkerhetsmässiga skäl gäller följande begränsningar för allt brännbart avfall:

 • Enheter får inte vara större än 2,5 x 0,8 x 0,6 meter. För större enheter, kontakta Kundservice.
 • Remsor av plast och tyg får vara max 5 meter.
 • Hela rullar av förpackningsmaterial av t ex papp eller plast får vara max 1 m långa och max 20 cm i diameter.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Vad händer sen?

Förbehandling av större brännbart avfall

Brännbart material som är för stort för att direkt kunna lämnas till Sysavs avfallskraftvärmeverk krossas till mindre bitar på sorteringsanläggning. Därefter förbränns avfallet och energin i materialet tas tillvara i form av fjärrvärme och el.

Större brännbart avfall tillhör Brännbart avfall

Tänk på...

Om det brännbara avfallet innehåller livsmedel ska det vägas in som Brännbart avfall med livsmedel.

Takpapp som innehåller PAH, polyaromatiska kolväten, kan vara farligt avfall. Kontakta kundservice för information.

Vissa avfallsleveranser tas enbart emot efter överenskommelse med kundservice:

 • Avfallsleveranser som innehåller enbart eller stora mängder av plast eller gummi, eller som innehåller PVC.
 • Avfallsleveranser som innehåller blött eller fryst avfall.
 • Dammande och/eller pulverformigt avfall.
 • Rullar av förpackningsmaterial.
   

Eventuella saneringskostnader står avfallsleverantören för.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.