Gå till innehållet
 

Sorterbart UTAN gips/mineralull/resår max 50 vol-% fossilt

Sorterbart bygg- eller industriavfall utan mineralull eller resårmöbler. Avfallet får inte heller innehålla gips.

Avfallsprodukt

Mt1203 Sorterbart UTAN gips/mineralull/resår max 50 vol-% fossilt
Mt0903 ÅVC-F Självsortering med upp till 50 vol-% fossilt innehåll (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Tänk på...

Vissa avfall är extra svårhanterliga, exempelvis:

 • Kompakta material, till exempel rullar, som är svåra att sönderdela.
 • Sammansatta avfall, till exempel isolering med ytterhölje av metall, där materialen behöver separeras från varandra innan sortering är möjlig.

Kontakta då kundservice.

Får ej innehålla

 • Ammunition
 • Asbesthaltigt avfall
 • Däck, med eller utan fälg
 • Elkablar eller annat elavfall
 • Explosiva varor
 • Fasadbeklädnad utan asbest t ex minerit, cembonit
 • Flytande avfall
 • Gips
 • Impregnerat trä
 • Kliniskt avfall
 • Matavfall
 • Mer än 50 volymprocent avfall med fossilt ursprung, till exempel plast, gummi och takpapp
 • Mineralull
 • Radioaktiva varor
 • Resårmöbler
 • Tryckkärl
 • Övrigt farligt avfall

Leveranskrav

För att sortering ska vara möjlig får avfallet inte vara krossat, nermalt eller hanterat på annat sätt som gör att materialet inte är möjligt att sortera med materialhanterare inom rimlig tid. Avfallet får inte heller vara dammande.

Leveranser av avfall som ej kan sorteras eller som dammar klassas om, kontakta kundservice för mer information.

Enheter som lämnas som sorterbart avfall får vara max 4,5 x 0,8 x 0,6 meter. För enheter med större mått, kontakta kundservice.

Pris

Se aktuell prislista.

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Återvinningscentral för företag i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Återvinningscentral företag

Vad händer sen?

Sortering / förbehandling

Sortering innebär att blandat avfall delas upp i fraktioner för olika behandling såsom förbränning, deponering och materialåtervinning. Det blandade avfallet tippas på någon av Sysavs sorteringsplattor och sorteras maskinellt. Förbehandling kan exempelvis vara att brännbart material som är för stort för att kunna tillföras vårt avfallskraftvärmeverk direkt krossas till mindre bitar.

Sorterbart UTAN gips/mineralull/resår max 50 vol-% fossilt tillhör Sorterbart och gips/mineralull/resårmöbler

Tänk på...

Vissa avfall är extra svårhanterliga, exempelvis:

 • Kompakta material, till exempel rullar, som är svåra att sönderdela.
 • Sammansatta avfall, till exempel isolering med ytterhölje av metall, där materialen behöver separeras från varandra innan sortering är möjlig.

Kontakta då kundservice.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.