Gå till innehållet
 

Smittförande avfall

Smittförande avfall är avfall som är eller bedöms kunna vara förorenat med organiskt material från vård, undersökning eller vissa riskklassade mikroorganismer. Avfall med skärande/stickande egenskaper som har varit i kontakt med kroppsvätskor räknas också hit, till exempel använda nålar, kanyler, lancetter, knivblad samt skalpeller som inte behandlats så att de smittförande egenskaperna upphört. Smittförande avfall klassas som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Tips

Typgodkända kartonger med förtryckt text och etiketter kan exempelvis köpas genom Sysavs tjänst Protector.

Leveranskrav

Typgodkänd förpackning ska vara märkt med:

  • UN-nummer, text och etiketter enligt ADR-S och SOSFS 2005:26
  • Uppgift om avlämnare

Smittförande skärande/stickande avfall ska dessutom förpackas i behållare i hårdplast som skyddar mot skär- och stickskador.

Läs mer om Sysavs mottagning av kliniskt avfall.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Kontakta kundservice

Detta avfall måste tas hand om på ett speciellt sätt. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med ditt avfall. 
Öppettider och kontaktuppgifter kundservice företag

Vad händer sen?

Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk. 

Smittförande avfall tillhör Kliniskt avfall

Tips

Typgodkända kartonger med förtryckt text och etiketter kan exempelvis köpas genom Sysavs tjänst Protector.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.