Gå till innehållet
 

Småbatterier

Batterier finns i många olika utföranden och kan se ut på många olika sätt. Småbatterier ska samlas in då de kan innehålla t.ex. kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Tänk på...

Har du stor mängd batterier – kontakta kundservice före leverans till Sysav för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Exempel

Mindre batterier så som knappcellsbatterier eller andra småbatterier. 

Får ej innehålla

  • NiFe-batterier
  • Vätskefyllda batterier
  • Större batterier så som laptopbatterier
  • Elavfall eller andra typer av avfall

Tips

Plocka ut batterier från förbrukat elavfall innan du gör dig av med det.
Elektriska produkter som har inbyggda batterier som inte enkelt kan avlägsnas ska sorteras som elavfall.

Leveranskrav

Batterierna ska vara hela och rena när de lämnas till Sysav. Har du batterier som är förorenade, sönderdelade eller svåridentifierbara, kontakta Sysavs kundservice innan avlämning.

Pris

Se aktuell prislista.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Återvinning av småbatterier

Batterier transporteras till en anläggning där de sorteras efter det kemiska innehållet. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Exempel på ämnen som återvinns ur batterier är kadmium och nickel men även metallhöljet runt batterierna återvinns. Kvicksilver som finns i en del batterier håller på att fasas ut och går till slutförvaring.

Småbatterier tillhör Batterier

Tänk på...

Har du stor mängd batterier – kontakta kundservice före leverans till Sysav för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.