Gå till innehållet
 

Resårmöbler

Resårmöbler innehåller metallspiraler. Avfallet krossas och fragmenteras vilket beyder att metallen separeras ut och går till materialåtervinning.

Avfallsprodukt

Mt5024 Resårmöbler

Tänk på...

Resårmöbler tillsammans med bygg- eller industriavfall, se avfallsprodukt Mt1213 Sorterbart MED mineralull/resår max 50 vol-% fossilt.

Exempel

Soffor, sängar och fåtöljer med resår.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Vad händer sen?

Sortering / förbehandling

Sortering innebär att blandat avfall delas upp i fraktioner för olika behandling såsom förbränning, deponering och materialåtervinning. Det blandade avfallet tippas på någon av Sysavs sorteringsplattor och sorteras maskinellt. Förbehandling kan exempelvis vara att brännbart material som är för stort för att kunna tillföras vårt avfallskraftvärmeverk direkt krossas till mindre bitar.

Resårmöbler tillhör Sorterbart och gips/mineralull/resårmöbler

Tänk på...

Resårmöbler tillsammans med bygg- eller industriavfall, se avfallsprodukt Mt1213 Sorterbart MED mineralull/resår max 50 vol-% fossilt.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.