Gå till innehållet
 

Rent trä

Rent, omålat och obehandlat trävirke.
Spik, gångjärn och beslag behöver inte tas bort då dessa sorteras ut vid flisningen.

Avfallsprodukt

Mt0022 Trä, omålat

Exempel

 • Träreglar
 • Spont
 • Trälister
 • Takstolar
 • Engångspall och emballage bestående av rent trä
 • Pallkragar

Får ej innehålla

 • Spånskivor eller träfiberskivor, till exempel masonit
 • Golvlaminat
 • Impregnerat trä
 • Målat trä
 • Limmat trä
 • Trädstammar, grenar och ved
 • Trälådor kontaminerade med fruktsaft eller annat material
 • Kabeltrummor
 • Trä som blivit angripit av husbock eller smittat med hussvamp

Måttangivelser

Maxmått: Längd 4,5 m, tvärsnitt 0,8 x 0,6 m. För enheter med större mått, kontakta Sysav kundservice.

Pris

Se aktuell prislista

Vad händer sen?

Flisning till bränsleflis

Utsorterat trä bearbetas för att kunna användas som bränsle. På avfallsanläggningarna lagras och flisas träet, som sedan kan användas i biobränslepannor. Rent, omålat trä kan eldas i princip i alla biobränslepannor,
medan användningen av målat trä är mer begränsad.

Rent trä tillhör Trä

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.