Gå till innehållet
 

Pumpbart livsmedelsavfall

Pumpbart, finfördelat livsmedelsavfall i tankbil.

Avfallsprodukt

Mt0754 Pumpbart livsmedelsavfall

Får ej innehålla

  • Jäsningsmedel
  • Kemikalier
  • Föroreningar t.ex plast, glas, metall, sand, grus, sten eller jord

Leveranskrav

Innan livsmedelsavfallet körs in första gången måste Sysavs kundservice kontaktas. Detta för att säkerställa kvalitet och mottagningsmöjligheter.

Vid leverans av pumpbart livsmedelsavfall, ska alltid följesedel med information om avfallets innehåll samt uppskattad mängd medfölja.

Animaliska biprodukter tas endast emot från kategori 3, handelsdokument ska medfölja leveransen. För information om animaliska biprodukter och handelsdokument, se Jordbruksverkets hemsida.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall i Malmö

För öppettider och vägbeskrivning förbehandlingsanläggning

Vad händer sen?

Förbehandling av matavfall

Sysav tar emot och förbehandlar livsmedelsavfall till en slurry, som sedan omvandlas till biogödsel och biogas i en biogasanläggning.

 

Pumpbart livsmedelsavfall tillhör Livsmedelsavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.