Gå till innehållet
 

Mjukplast LDPE

Färgad respektive ofärgad mjukplast av lågdensitetspolyeten (LDPE) kan materialåtervinnas om det sorteras i tillräckligt rena fraktioner.

Exempelvis sträckfilm, krympfilm, tomma plastpåsar och plastsäckar, bubbelplast och byggplast.

Tänk på...

Separera färgad och ofärgad plast för att underlätta återvinning. Transparant mjukplast lämnas till ett bättre pris om den är separerad från färgad mjukplast.  

Får ej innehålla

  • Andra typer av plast
  • Våt och smutsig plast
  • Tejp eller plastband
  • Jord och grus
  • Annat avfall

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysav kundservice, kundservice@sysav.se

Lämnas till

Kontakta kundservice

Detta avfall måste tas hand om på ett speciellt sätt. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med ditt avfall. 
Öppettider och kontaktuppgifter kundservice företag

Mjukplast LDPE tillhör Plast

Tänk på...

Separera färgad och ofärgad plast för att underlätta återvinning. Transparant mjukplast lämnas till ett bättre pris om den är separerad från färgad mjukplast.  

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.