Gå till innehållet
 

Mjukplast LDPE

Färgad respektive ofärgad mjukplast så som sträck- eller krympfilm av lågdensitetspolyeten (LDPE) kan materialåtervinnas om det sorteras i tillräckligt rena fraktioner.

Tänk på...

Separera färgad och ofärgad plast för att underlätta återvinning.

Exempel

Sträckfilm, krympfilm och pallsvep.

Får ej innehålla

  • Andra typer av plast
  • Våt och smutsig plast
  • Tejp eller plastband
  • Annat avfall

Lämnas till

Kontakta kundservice

Detta avfall måste tas hand om på ett speciellt sätt. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med ditt avfall. 
Öppettider och kontaktuppgifter kundservice företag

Mjukplast LDPE tillhör Plast

Tänk på...

Separera färgad och ofärgad plast för att underlätta återvinning.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.