Gå till innehållet
 

Mineralbaserad fasadbeklädnad

Mineralbaserade ersättningsmaterial för eternit används främst som fasadbeklädnad. Detta avfall kan lätt misstas för eternit och tas därför inte emot tillsammans med annat bygg- och rivningsavfall utan tas emot som separat fraktion till deponering.

Exempel på avfall som tillhör denna fraktionen är cembonit och minerit

Avfallsprodukt

Mt0076 Fasadbeklädnad utan asbest

Tänk på...

Mineralbaserade ersättningsprodukter för eternit ska separeras från övrigt avfall.

Får ej innehålla

  • Övrigt avfall får inte förekomma
  • Får ej överstiga 10 vikt-% organiskt material

Leveranskrav

Avfallskarakterisering krävs för mottagning. Läs mer om avfallskarakterisering och deponiavfall.

Kontakta gärna kundservice för mer information.

Pris

För aktuellt pris kontakta kundservice.

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Vad händer sen?

Deponering

Endast avfall som inte kan behandlas på annat sätt får i vissa fall läggas på deponi. Sysavs mål, liksom hela EU´s är minsta möjliga mängd avfall till deponering. Sverige har sedan flera år en avfallsskatt på avfall som deponeras.

Lagstiftningen ställer krav på avfallets innehåll och egenskaper för att få deponeras. Det är t ex förbud på att deponera, brännbart, organiskt och flytande avfall. För att kunna bedöma om avfallet får deponeras, måste avfallsproducenten deklarera avfallets innehåll. Det innebär att en blankett, s k Avfallskarakterisering ska fyllas i och bedömas av Sysav innan avfallet anländer till anläggningen.

Sysav har för närvarande två avfallsanläggningar där avfall tas emot för deponering. Dessa är Spillepeng i Malmö och Hedeskoga vid Ystad, som båda tar emot icke farligt avfall till deponi. På Spillepeng finns även en deponi för farligt avfall medan Hedeskoga endast har en deponi för icke farligt avfall. Asbest får dock läggas på denna deponi.

En miljömässigt säker deponeringsteknik tillämpas på båda avfallsanläggningarna med indelning i celler. Cellindelningen möjliggör insamling av lakvatten och annan hantering som är anpassad till det specifika avfallsslaget.

Mineralbaserad fasadbeklädnad tillhör Övriga avfall

Tänk på...

Mineralbaserade ersättningsprodukter för eternit ska separeras från övrigt avfall.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.