Gå till innehållet
 

Lysrör och ljuskällor

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. Därför måste de sorteras ut från övrigt elektronikavfall och lämnas till särskild insamling. Även vanliga glödlampor och LED-lampor sorteras som ljuskällor.

Tänk på...

Har du stora mängder ljuskällor – kontakta kundservice före leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Var försiktig så lamporna inte går sönder, då kan skadliga ämnen spridas.

Exempel

Glödlampor, lysrör, led-lampor, halogenlampor, lågenergilampor.

Får ej innehålla

Elektronik eller andra typer av avfall.

Tips

Vill ditt företag få el-avfall hämtat? Kontakta Sysavs kundservice på 040-635 1800 för kostnadsförslag.

Leveranskrav

Allt elavfall ska vara helt och rent när det lämnas till Sysav. Det som är förorenat, isärplockat, svåridentifierbart eller i lösa delar kräver särskild hantering, vilket Sysav tar betalt för.

Lysrör längre än 60 cm ska placeras i separat behållare.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Återvinning av ljuskällor

I glödlampor separeras bly och andra metaller. Lysrör kan återvinnas till stor del, men då måste de vara hela när de lämnas in. Lågenergilampor krossas, därefter separeras glas och metaller.

Lysrör och ljuskällor tillhör Elektronikavfall och ljuskällor

Tänk på...

Har du stora mängder ljuskällor – kontakta kundservice före leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Var försiktig så lamporna inte går sönder, då kan skadliga ämnen spridas.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.