Gå till innehållet
 

Livsmedelsavfall i container

I första hand ska livsmedel lämnas separerade från förpackningar. Det finns dock möjlighet att lämna livsmedel i konsumentförpackningar av papper och plast så länge förpackningen utgör en mindre andel.

Förpackningarna förbehandlas genom krossning och separeras från sitt innehåll. De separerade förpackningarna förs till energiutvinning medan livsmedelsfraktionen, det vill säga innehållet i förpackningarna, behandlas biologiskt.

Avfallsprodukt

Mt-0750 Livsmedelsavfall

Exempel

 • Inplastade grönsaker
 • Portionsförpackade maträtter från kök
 • Förpackade matvaror
 • Förpackade mejeriprodukter
 • Drycker i plast eller pappersförpackning

Får ej innehålla

 • Förpackningar av glas
 • Konservburkar
 • Större andel förpackning än livsmedel
 • Produkter med jäsningsmedel
 • Stora plast- och textilsäckar
 • Nät
 • Plastbackar
 • Trälådor
 • Sand, grus, sten eller jord
 • Monofraktion av t.ex. bröd, bakverk & liknande

Tips

För livsmedelsavfall förpackat i glas eller konservburkar kontakta kundservice.

Leveranskrav

Innan livsmedelsavfallet körs in första gången måste Sysavs kundservice kontaktas. Detta för att säkerställa kvalitet och mottagningsmöjligheter. Monofraktioner av livsmedel måsta alltid stämmas av med Sysavs kundservice innan leverans.

Animaliska biprodukter tas endast emot från kategori 3, handelsdokument ska medfölja leveransen. För information om animaliska biprodukter och handelsdokument, se länk till Jordbruksverkets hemsida under Relaterad information, Lagar och Nationella mål.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall

Förbehandlingsanläggningen för livsmedelsavfall ligger i Malmö.

För öppettider och vägbeskrivning förbehandlingsanläggning

Vad händer sen?

Förbehandling av matavfall

Sysav tar emot och förbehandlar livsmedelsavfall till en slurry, som sedan omvandlas till biogödsel och biogas i en biogasanläggning.

 

Livsmedelsavfall i container tillhör Livsmedelsavfall

Tips

För livsmedelsavfall förpackat i glas eller konservburkar kontakta kundservice.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.