Gå till innehållet
 

Livsmedelsavfall förpackat i glas eller konservburk

Livsmedelsavfall förpackat i glas eller konservburk tas inte emot för biologisk behandling. Avfallet kan tas emot för krossning och förbränning.

Avfallsprodukt

Mt-0160 Flytande förpackat till krossning

Exempel

  • Drycker i glasflaskor
  • Livsmedel i konservburkar

Leveranskrav

Avfallet ska föraviseras, kontakta kundservice på 040-635 18 00.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Kontakta kundservice

Detta avfall måste tas hand om på ett speciellt sätt. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med ditt avfall. 

Öppettider och kontaktuppgifter kundservice företag

Vad händer sen?

Sortering / förbehandling

Sortering innebär att blandat avfall delas upp i fraktioner för olika behandling såsom förbränning, deponering och materialåtervinning. Det blandade avfallet tippas på någon av Sysavs sorteringsplattor och sorteras maskinellt. Förbehandling kan exempelvis vara att brännbart material som är för stort för att kunna tillföras vårt avfallskraftvärmeverk direkt krossas till mindre bitar.

Livsmedelsavfall förpackat i glas eller konservburk tillhör Livsmedelsavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.