Gå till innehållet
 

Lättbetong

Lättbetong är ett cementbaserat byggnadsmaterial med flera benämningar beroende på tillverkningsmetod och materialsammansättning, t ex Leca, Siporex och blåbetong.

Avfallsprodukt

Mt0013 Lättbetong

Får ej innehålla

  • Farligt avfall, t ex pcb-haltiga fogmaterial
  • Lättbetongslipdamm, kontakta kundservice
  • Andra avfall

Leveranskrav

Lättbetong och armerad lättbetong ska sorteras ut från övrigt inert avfall. Armeringsjärn får inte sticka ut mer än 200 millimeter.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Lättbetong tillhör Inerta material

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.