Gå till innehållet
 

Lättbetong

Lättbetong är ett cementbaserat byggnadsmaterial med flera benämningar beroende på tillverkningsmetod och materialsammansättning, t ex Leca, Siporex och Blåbetong.

Avfallsprodukt

Mt-0013 Lättbetong

Får ej innehålla

  • Farligt avfall, t ex pcb-haltiga fogmaterial.
  • Lättbetongslipdamm, kontakta kundservice.

Leveranskrav

Lättbetong och armerad lättbetong ska sorteras ut från övrigt inert avfall.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Vad händer sen?

Materialåtervinning

Lättbetong tillhör Inerta material

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.