Gå till innehållet
 

Läkemedelsavfall

Läkemedelsavfall är kasserade läkemedel och läkemedelsrester samt avfall som uppstår i samband med läkemedelshantering. Läkemedel omfattas av producentansvar.

Leveranskrav

Förpackning ska förses med uppgift om avlämnare.

Läs mer om Sysavs mottagning av kliniskt avfall.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Kontakta kundservice

Detta avfall måste tas hand om på ett speciellt sätt. Kontakta vår kundservice för att få hjälp med ditt avfall. 
Öppettider och kontaktuppgifter kundservice företag

Vad händer sen?

Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk. 

Läkemedelsavfall tillhör Kliniskt avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.