Gå till innehållet
 

Kyl/frys

Kylskåp och frysar kan innehålla farliga ämnen. Det är därför viktigt att de lämnas till återvinning.

Tänk på...

Har du stor mängd elavfall - kontakta kundservice före leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Större industrikylar och liknande större kyl- och frysutrustning kan kräva extra hantering. Kontakta kundservice innan leverans för mottagningsmöjligheter och aktuellt pris.

Exempel

Kyl- och frysmöbler, klimatanläggningar och värmepumpar. 

Får ej innehålla

Inga förpackningar eller övriga avfall får medfölja.

Tips

Vill ditt företag få el-avfall hämtat? Kontakta Sysavs kundservice på 040-635 1800 för kostnadsförslag.

Leveranskrav

Allt elavfall ska vara helt och rent när det lämnas till Sysav. Det som är förorenat, isärplockat, svåridentifierbart eller i lösa delar kräver särskild hantering, vilket Sysav tar betalt för.

Pris

Se aktuell prislista.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Materialåtervinning elektronik

El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns också många giftiga ämnen i el-avfall, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Genom att sortera ut elektronikavfall från övrigt avfall och lämna det till godkänd mottagare, kan dessa farliga ämnen tas om hand på rätt sätt.

Kyl/frys tillhör Elektronikavfall och ljuskällor

Tänk på...

Har du stor mängd elavfall - kontakta kundservice före leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Större industrikylar och liknande större kyl- och frysutrustning kan kräva extra hantering. Kontakta kundservice innan leverans för mottagningsmöjligheter och aktuellt pris.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.