Gå till innehållet
 

Komposterbart park- och trädgårdsavfall

Växtavfall från normal skötsel av trädgårdar, parkanläggningar och kyrkogårdar som kan tas direkt till kompostering. 

Avfallsprodukt

Mt0030 Trädgårdsavfall
Mt0930 Trädgårdsavfall - FÅVC (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Exempel

Gräsklipp, häckklipp, barr, löv, blast, bark, vissna plantor, fallfrukt, ogräs, ris samt grenar och stammar.

Får ej innehålla

  • Krukor, brätten, plastsäckar eller annan plast
  • Glas, metall eller papper
  • Jord, sten, stubbar eller rotvältor
  • Stommar (av plast) och bindtråd (av plast eller metall) från t.ex. begravningskransar
  • Smittad växtlighet, t.ex. buxbom
  • Invasiva främmande arter
  • Annan ej önskvärd växtlighet så som t.ex. parkslide

Måttangivelser

Grenar och stammar får vara max 0,6 m i diameter och 4,5 m långa.
Se blandat park-och trädgårdsavfall om måtten överskrids.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Återvinningscentral för företag i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning återvinningscentral företag

Vad händer sen?

Kompostering

Trädgårdsavfallet transporteras till någon av Sysavs avfallsanläggningar där merparten komposteras till grönkompost. Denna säljs i lösvikt på flera av våra avfallsanläggningar. Grönkomposten som produceras är kvalitetscertifierad och ingår i den plantjord som säljs på alla Sysavs återvinningscentraler.
Det som inte komposteras tas till energiåtervinning. 

Komposterbart park- och trädgårdsavfall tillhör Park- och trädgårdsavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.