Gå till innehållet
 

Impregnerat trä

Impregnerat trä klassas oftast som farligt avfall. Därmed gäller de regler och begränsningar i avfallsförordningen som avser hantering och transport av farligt avfall.

Avfallsprodukt

Mt0020 Impregnerat trä
Mt0920 Impregnerat trä - FÅVC (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Tänk på...

Eftersom impregnerat trä klassas som farligt avfall ska adress meddelas innan leverans. Kontakta kundservice för mer information.

Exempel

Slipers, telefonstolpar, tryckimpregnerat virke.

Leveranskrav

Impregnerat trä ska vara separerat från annat trä samt övriga avfall. Det får inte heller förekomma i någon annan avfallsfraktion.

Måttangivelser

Maxmått: 4,5 m, tvärsnitt 0,8 x 0,6 m. För enheter med större mått, kontakta Kundservice.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Återvinningscentral för företag i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning återvinningscentral företag

Vad händer sen?

Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk. 

Impregnerat trä tillhör Trä

Tänk på...

Eftersom impregnerat trä klassas som farligt avfall ska adress meddelas innan leverans. Kontakta kundservice för mer information.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.