Gå till innehållet
 

Hundlatrin

Hundlatrin från företagsverksamhet. Avfallsprodukten finns för att avfallet ska styras direkt till förbränning utan omväg.

Avfallsprodukt

Mt-0103 Hundlatrin
Mt-0993 Hundlatrin - FÅVC (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Vad händer sen?

Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk. 

Hundlatrin tillhör Övriga avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.