Gå till innehållet
 

Gips

Gipsskivor som sorteras ut från övrigt avfall redan vid källan. Målad gipsskiva kan läggas i samma fraktion som omålad.

Avfallsprodukt

Mt-0016 Gips
Mt-0916 Gips - FÅVC (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Exempel

Målade och omålade gipsskivor med eller utan tapet. Gipsgjutningar och gipsmodeller.

Får ej innehålla

Reglar, gips som sitter ihop med kakel, plastsäckar och andra avfallsslag. Dessa avfall kan vägas in som Mt-0009 Blandat MED gips/mineralull/resår.

Leveranskrav

Större mängder (mer än 10 ton), kontakta Kundservice.

Pris

Se aktuell prislista

Vad händer sen?

Materialåtervinning

Gips tillhör Blandat och gips/mineralull/resårmöbler

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.