Gå till innehållet
 

Gips

Gipsskivor som sorteras ut från övrigt avfall redan vid källan. Målad gipsskiva kan läggas i samma fraktion som omålad.

Avfallsprodukt

Mt0016 Gips
Mt0916 ÅVC-F Gips (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Exempel

Målade och omålade gipsskivor med eller utan tapet. Gipsgjutningar och gipsmodeller.

Får ej innehålla

Reglar, gips som sitter ihop med kakel, plastsäckar och andra avfallsslag.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Återvinningscentral för företag i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Återvinningscentral företag

Vad händer sen?

Materialåtervinning gips

Det insamlade gipsavfallet mals ner till ett pulver. Pulvret skickas sedan till gipstillverkare vilka kan använda det vid tillverkning av bl a nya gipsskivor.

Gips tillhör Sorterbart och gips/mineralull/resårmöbler

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.