Gå till innehållet
 

Freonhaltig isolering (tas ej emot)

Sysav tar nästan emot alla former av avfall men vi kan inte ta emot isolering som innehåller freon.

För freonhaltiga avfall, kontakta Svensk Freonåtervinning eller annan mottagare som har tillstånd att ta emot materialet.

Freonhaltig isolering (tas ej emot) tillhör Övriga avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.