Gå till innehållet
 

Freonhaltig isolering (tas ej emot)

Sysav tar nästan emot alla former av avfall men vi kan inte ta emot isolering som innehåller freon.

För freonhaltiga avfall, kontakta Svensk Freonåtervinning, tel 08-471 73 90.

Freonhaltig isolering (tas ej emot) tillhör Övriga avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.