Gå till innehållet
 

Fogskumaerosoler

Fogsskumsaerosoler avser sprayburkar med lim eller fogmassa innehållande isocyanater i aerosolform. Isocyanater är hälsoskadliga och därmed farligt avfall. 

Vanligen klassas aerosoler som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Avfallsprodukt

Mt3372 Fogsskumsaerosoler

Får ej innehålla

Inga sprayburkar med bekämpningsmedel eller andra sprayburkar får förekomma.

Vid osäkerhet kontakta kemist på avdelningen för Farligt avfall och Logistik.

Leveranskrav

Fogsskumsaerosoler är brandfarliga och ska hanteras enligt gällande bestämmelser för brandfarlig vara. I många fall är det även farligt gods vilket även ställer krav på transporten.

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Lämnas till

Måsalycke avfallsanläggning i S:t Olof

Öppettider och vägbeskrivning Måsalycke avfallsanläggning

Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Högtemperaturförbränning

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling. Vid behandlingen separeras metall och innehåll. Metallen materialåtervinns medan innehållet genomgår högtemperaturförbränning.

Fogskumaerosoler tillhör Färg- och limavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.