Gå till innehållet
 

Flytande förpackat livsmedelsavfall på pall

Flytande eller trögflytande livsmedel utan fast innehåll i pappers-,  plastförpackningar eller aluminiumburkar.

Avfallsprodukt

Mt-0790 Flytande livsmedelsavfall på pall

Tänk på...

Livsmedel på pall måste föranmälas inför varje leverans. Föranmälan görs till Sysavs Kundservice.

Exempel

  • Kassationer från livsmedelsindustrin
  • Utgångna varor

Får ej innehålla

  • Förpackningar av glas
  • Konservburkar
  • Alkoholhalt som överstiger 25%

Leveranskrav

Innan livsmedelsavfallet körs in första gången måste Sysavs kundservice kontaktas. Detta för att säkerställa kvalitet och mottagningsmöjligheter.

Animaliska biprodukter tas endast emot från kategori 3, handelsdokument ska medfölja leveransen. För information om animaliska biprodukter och handelsdokument, se länk till Jordbruksverkets hemsida under Relaterad information, Lagar och Nationella mål.

Måttangivelser

Pallarna får max vara 1200 x 800 x 1100 mm (l x b x h) och endast innehålla flytande förpackat livsmedel för att kunna hanteras som separat fraktion.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall

Förbehandlingsanläggningen för livsmedelsavfall ligger i Malmö.

För öppettider och vägbeskrivning förbehandlingsanläggning

Vad händer sen?

Förbehandling av matavfall

Sysav tar emot och förbehandlar livsmedelsavfall till en slurry, som sedan omvandlas till biogödsel och biogas i en biogasanläggning.

 

Flytande förpackat livsmedelsavfall på pall tillhör Livsmedelsavfall

Tänk på...

Livsmedel på pall måste föranmälas inför varje leverans. Föranmälan görs till Sysavs Kundservice.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.