Gå till innehållet
 

Fekalier från människa (tas ej emot)

Sysav tar inte emot latrin. Kontaktaden aktuella kommunen för mer information.

Lämnas till

Kontakta kommunen

Detta avfall tas emot av kommunens avlopps- och reningsverk.

Fekalier från människa (tas ej emot) tillhör Övriga avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.