Gå till innehållet
 

Fekalier från människa (tas ej emot)

Sysav tar inte emot latrin. Kontakta aktuell kommun för mer information.

Lämnas till

Kontakta kommunen

Detta avfall tas emot av kommunens avlopps- och reningsverk.

Fekalier från människa (tas ej emot) tillhör Övriga avfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.