Gå till innehållet
 

Fast förpackat livsmedelsavfall på pall

Fast livsmedelsavfall på pall omlastas innan det tillförs matavfallsanläggningen. Pallar med både fast och flytande innehåll hanteras som fast förpackat livsmedel.

Avfallsprodukt

Mt-0791 Fast livsmedelsavfall på pall

Tänk på...

Livsmedel på pall måste föranmälas inför varje leverans. Föranmälan görs till Sysavs Kundservice.

Exempel

 • Kassationer från livsmedelsindustrin
 • Skadade livsmedel
 • Utgångna varor

Får ej innehålla

 • Förpackningar av glas
 • Konservburkar
 • Stora plast- och textilsäckar
 • Nät
 • Plastbackar
 • Trälådor
 • Större andel förpackning än livsmedel
 • Produkter med jäsningsmedel
 • Monofraktion av t.ex. bröd, bakverk & liknande

Leveranskrav

Innan livsmedelsavfallet körs in första gången måste Sysavs kundservice kontaktas. Detta för att säkerställa kvalitet och mottagningsmöjligheter.

Animaliska biprodukter tas endast emot från kategori 3, handelsdokument ska medfölja leveransen. För information om animaliska biprodukter och handelsdokument, se länk till Jordbruksverkets hemsida under Relaterad information, Lagar och Nationella mål.

Måttangivelser

Pallarna får max vara 1200 x 800 x 1100 mm (l x b x h) och endast innehålla förpackat livsmedel för att kunna hanteras som separat fraktion.

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall

Förbehandlingsanläggningen för livsmedelsavfall ligger i Malmö.

För öppettider och vägbeskrivning förbehandlingsanläggning

Vad händer sen?

Förbehandling av matavfall

Sysav tar emot och förbehandlar livsmedelsavfall till en slurry, som sedan omvandlas till biogödsel och biogas i en biogasanläggning.

 

Fast förpackat livsmedelsavfall på pall tillhör Livsmedelsavfall

Tänk på...

Livsmedel på pall måste föranmälas inför varje leverans. Föranmälan görs till Sysavs Kundservice.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.