Gå till innehållet
 

Fast förpackat livsmedelsavfall på pall

Fast livsmedelsavfall på pall omlastas innan det tillförs matavfallsanläggningen. Pallar med både fast och flytande innehåll hanteras som fast förpackat livsmedel.

Avfallsprodukt

Mt0791 Fast livsmedelsavfall på pall

Tänk på...

Innan ett visst livsmedelsavfall körs in första gången måste Sysavs kundservice kontaktas. Detta för att säkerställa kvalitet och mottagningsmöjligheter.

Exempel

 • Kassationer från livsmedelsindustrin
 • Skadade livsmedel
 • Utgångna varor

Får ej innehålla

 • Förpackningar av glas
 • Förpackningar av metall
 • Stora plast- och textilsäckar
 • Nät
 • Plastbackar
 • Trälådor
 • Större andel förpackning än livsmedel
 • Produkter med jäsningsmedel
 • Monofraktion av t.ex. bröd, bakverk & liknande
 • Andra avfall

Leveranskrav

Livsmedel på pall måste föranmälas inför varje leverans. Föranmälan görs till Sysavs Kundservice.

Animaliska biprodukter tas endast emot från kategori 3, handelsdokument ska medfölja leveransen. För information om animaliska biprodukter och handelsdokument, se Jordbruksverkets hemsida.

Måttangivelser

Pallarna får max vara 1200 x 800 x 1100 mm (l x b x h).

Pris

Se aktuell prislista

Lämnas till

Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall i Malmö

För öppettider och vägbeskrivning förbehandlingsanläggning

Vad händer sen?

Förbehandling av matavfall

Sysav tar emot och förbehandlar livsmedelsavfall till en slurry, som sedan omvandlas till biogödsel och biogas i en biogasanläggning.

 

Fast förpackat livsmedelsavfall på pall tillhör Livsmedelsavfall

Tänk på...

Innan ett visst livsmedelsavfall körs in första gången måste Sysavs kundservice kontaktas. Detta för att säkerställa kvalitet och mottagningsmöjligheter.

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.