Gå till innehållet
 

Färg, flytande >20MJ/kg

Färg- och lim som innehåller organiska lösningsmedel såsom thinner, lacknafta och linolja är brandfarligt samt i vissa fall även miljöfarligt. Därmed räknas det som farligt avfall och behöver behandlas på särskilt sätt. 

Färg- och limavfall klassas ofta som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och transporteras enligt ADR-S, det svenska regelverket för transport av farligt gods.

Avfallsprodukt

Mt-3310 Färg, flytande >20MJ/kg

Får ej innehålla

Olika typer av härdare såsom aminer, peroxider och isocyanater samt andra reaktionsbenägna kemikalier.

Vid osäkerhet kontakta kemist på avdelningen för Farligt avfall och Logistik.

Pris

Kontakta kemist på avdelningen för Farligt avfall och Logistik.

Lämnas till

Sysavs anläggning för farligt avfall

Sysavs anläggning för farligt avfall ligger i Malmö.

Öppettider och vägbeskrivning anläggning för farligt avfall

Vad händer sen?

Högtemperaturförbränning m.fl.

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling, oftast högtemperaturförbränning men även andra behandlingssätt förekommer såsom förbränning med energiåtervinning eller våtkemisk med kemisk fällning.

Färg, flytande >20MJ/kg tillhör Färg- och limavfall

Är du privatperson?

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. 

Tre kemikalieflaskor med genomskinligt, gult och svart innehåll

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen är den lagstiftning som reglerar hur avfall ska hanteras och klassificeras. Här kan du bland annat läsa mer om vad som räknas som farligt avfall.

asbest-och-eternit.jpg

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.